Bijdragen in de kosten

het PaasOntbijt kost veel geld. Hiervoor wordt heel veel bijgedragen door diverse sponsors, organisaties en kerken. Hier zijn we heel dankbaar voor, Voor de laatste loodjes zijn we afhankelijk van de giften van persoonlijke giften van mensen die dit initiatief een warm hart toedragen.

Wil je bijdragen, dan kan dat via het bankrekeningnummer NL 42 RABO 0116924942 t.n.v Stichting Samma. Giften zijn aftrekbaar van de belasting.

Ook via onderstaande QR code kan rechtstreeks een gift worden overgemaakt.